Arhive kategorija: Gradivo od 5 – 8. razreda

Još malo o prisvojnim pridevima

Kada pitam učenike u 5. razredu šta znaju o pisanju prisvojnih prideva, svi izdeklamuju, kao po komandi, sledeću definiciju: Prisvojni pridevi koji seu nastali od vlastitih imenica pišu se velikim početnim slovom ako se završavaju na –OV, –EV i –IN. A, ako se završavaju na –SKI, –ŠKI i –ČKI pišu se malim početnim slovom. Bravo, deco, sve ste nabubali napamet i bla, bla, bla…..A, kako onda toliko grešaka pri pisanju istih?!

E, pa baš zato što ste nabubali napamet. Niko, ali slovima i brojem NIKO, ne razmišlja o tome da pridev ima 3 roda i da se menja po padežima u jednini i množini. Dakle 3 roda puta 14 padežnih nastavaka, pa matematičari neka izračunaju koliko je to završetaka. Šta hoću da vas naučim?1606941_776424195720045_1395684986_n

Ovo: ako imamo recimo pridev beogradski, svi će znati da se piše malim slovom zbog ovog- SKI na kraju. A, šta ako imamo primer beogradsko proleće, u beogradskom parku, šetam beogradskim ulicama i razgovaram sa beogradskom decom? I to, svakako,  ide malim početnim slovom jer je to isti onaj nastavak –SKI samo u drugom rodu ili padežu. Dale, ako niste sigurni,  stavite pridev uz imenicu muškog roda  ( najsigurnija je čovek)  i dobićete svoj famozni nastavak koji ste tako lepo izdeklamovali na početku….

Dakle, biće sve malim početnim slovom: milanovačka škola, niško razigravanje, novosadska jesen, u borskoj školi…. jer svi ovi pridevi u nominativu jednine muškog roda imaju one famozne nastavke sa početka teksta.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Gradivo od 5 - 8. razreda

Pisanje glasa J u prisvojnim pridevima nastalim od imenica

    Ako želimo od neke imenice da obrazujemo prisvojni pridev, znamo da to nije neka muka. Svima nam se čini ništa lakše nego od imenice drvo napraviti pridev drven; ili od imenice vrat obrazovati pridev vratni. Blago nama kad nam je sve tako lako! Medjutim, prava muka i panika, a može se reći i tortura maternjeg jezika nastaje kada pokušamo obrazovati prisvojni pridev od imenice koja u svojoj osnovi ima glas J!!!

To su one imenice koje svakodnevno srećemo, naročito mi, školarci: hemija, istorija, sudija, kutija, Ukrajina i sl. Dakle, pri obrazovanju  prisvojnih prideva od ovih imenica, možemo čuti stvarno koješta, ali retko kada tačan odgovor. Pravilo je jednostavno: ako imenica u sebi sadrži glas J, mora ga biti i u pridevu! MORA!!! Dakle, biće: hemiJski, hemiJska olovka, istoriJski, sudiJin, kutiJin, ukraJinski  i sl! Nikako drugačije, jer ne postoji nikakav model niti glasovna promena po kojoj bi postojala mogučnost da se to J izgubi! I, da: ukraJinski se piše malim početnim slovom, ali o tome drugi put.1795916_840304255996607_500599667_o

Ostavite komentar

Objavljeno pod Gradivo od 5 - 8. razreda